Odcinkowy pomiar prędkości – Jak działa i co to jest?

Jarek Michalski

Odcinkowy pomiar prędkości to jeden z najskuteczniejszych sposobów na kontrolowanie prędkości pojazdów na drodze. W Polsce jest on coraz powszechniej stosowany, a jego zasady działania są coraz bardziej znane wśród kierowców. W tym artykule przedstawimy, czym jest odcinkowy pomiar prędkości i jak działa.

Odcinkowy pomiar prędkości to system, który działa w oparciu o kamery rejestrujące moment wjazdu i wyjazdu pojazdu na danym odcinku drogi. Dzięki temu systemowi można zmierzyć czas przejazdu i obliczyć średnią prędkość pojazdu na danym odcinku drogi. Jeśli średnia prędkość jest wyższa niż dopuszczalna, kierowca zostaje ukarany mandatem.

W Polsce odcinkowy pomiar prędkości jest coraz częściej stosowany, a jego zasady działania są regulowane przez odpowiednie przepisy prawa. Warto znać zasady działania tego systemu, aby uniknąć kar finansowych i przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo na drodze.

Odcinkowy pomiar prędkości – Co warto wiedzieć

Definicja i cel

Odcinkowy pomiar prędkości to system monitorowania prędkości pojazdów na drodze. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez ograniczenie nadmiernych prędkości.

Jak to działa?

Kamery odcinkowego pomiaru prędkości rejestrują moment wjazdu na odcinek drogi i wyjazdu z niego. Na podstawie czasu przejazdu system OPP oblicza średnią prędkość pojazdu. Dzięki temu jego skuteczność jest nawet 12-krotnie wyższa od fotoradaru i pozwala lepiej wyłapywać piratów drogowych.

System odcinkowego pomiaru prędkości działa w sposób ciągły, a dane są przetwarzane w centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (CANARD). W przypadku przekroczenia prędkości, kierowca otrzymuje mandat.

Lokalizacje i rodzaje urządzeń

Urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości znajdują się na różnych drogach w Polsce. Są to zwykle odcinki dróg, na których często dochodzi do wypadków lub gdzie notorycznie przekraczana jest dozwolona prędkość. Urządzenia te są umieszczane na słupach lub w specjalnych pojazdach, tzw. CANARD-ach.

Istnieją dwa rodzaje urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości: jednopunktowy i dwupunktowy. W przypadku jednopunktowego, kamera umieszczona jest na początku odcinka, a w przypadku dwupunktowego na początku i końcu odcinka. System dwupunktowy pozwala na jeszcze dokładniejszy pomiar prędkości.

Warto zaznaczyć, że odcinkowy pomiar prędkości jest legalny i działa na podstawie przepisów prawa.

Konsekwencje przekroczenia prędkości

Mandaty i punkty karne

Przekroczenie dozwolonej prędkości to wykroczenie, za które grożą mandaty i punkty karne. Zgodnie z taryfikatorem mandatów, wysokość mandatu zależy od przekroczenia prędkości oraz od miejsca, w którym zostało ono popełnione. Przykładowo, za przekroczenie prędkości o 10 km/h na terenie zabudowanym grozi mandat w wysokości 50 zł oraz 1 punkt karny.

Procedura wydawania mandatów

Mandat za przekroczenie prędkości może być wystawiony przez policję lub przez urządzenia pomiarowe, takie jak odcinkowy pomiar prędkości. W przypadku odcinkowego pomiaru prędkości, kierowca nie otrzymuje mandatu od razu po przekroczeniu dozwolonej prędkości, lecz za cały odcinek, na którym przekraczał prędkość.

Znaczenie dla bezpieczeństwa

Przekraczanie dozwolonej prędkości jest jednym z najczęstszych wykroczeń drogowych i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Odcinkowy pomiar prędkości ma na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych poprzez zmuszanie kierowców do przestrzegania ograniczeń prędkości. Średnia prędkość na całym monitorowanym odcinku jest obliczana na podstawie czasu przejazdu między dwoma punktami pomiarowymi, co zapobiega hamowaniu przed urządzeniem pomiarowym i przyspieszaniu po jego minięciu.

Tolerancja przy odcinkowym pomiarze prędkości wynosi 10 km/h na terenie zabudowanym oraz 20 km/h poza terenem zabudowanym. Oznacza to, że kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o mniej niż 10 km/h na terenie zabudowanym lub o mniej niż 20 km/h poza terenem zabudowanym, nie otrzymają mandatu. Jednakże, należy pamiętać, że tolerancja ta nie jest regułą i może ulec zmianie w zależności od decyzji organów odpowiedzialnych za wykonywanie kontroli drogowej.

Odcinkowy pomiar prędkości – FAQ

Jak działa system odcinkowego pomiaru prędkości na autostradach takich jak A1 czy A4?

System odcinkowego pomiaru prędkości działa na zasadzie mierzenia średniej prędkości na danym odcinku drogi. Kamery rejestrują moment wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka drogi, a na podstawie czasu przejazdu system OPP oblicza średnią prędkość pojazdu. W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości, system rejestruje dane pojazdu i wysyła mandat do jego właściciela.

Czy można zakwestionować mandat otrzymany w wyniku odcinkowego pomiaru prędkości?

Tak, można zakwestionować mandat otrzymany w wyniku odcinkowego pomiaru prędkości. Właściciel pojazdu może złożyć odwołanie od mandatu w ciągu 7 dni od jego otrzymania. W przypadku braku rozpatrzenia odwołania lub niezadowalającej decyzji, można złożyć skargę do sądu.

Czy system odcinkowego pomiaru prędkości wykonuje zdjęcia pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość?

Nie, system odcinkowego pomiaru prędkości nie wykonuje zdjęć pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość. Kamery rejestrują jedynie moment wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka drogi oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Jaka jest procedura w przypadku otrzymania mandatu z odcinkowego pomiaru prędkości?

W przypadku otrzymania mandatu z odcinkowego pomiaru prędkości, należy uiścić wymaganą kwotę w ciągu 14 dni od otrzymania mandatu. W przypadku braku wpłaty wymaganej kwoty w terminie, mandat zostanie przekazany do organu egzekucyjnego.

Gdzie znajduje się mapa punktów odcinkowego pomiaru prędkości w Polsce?

Mapa punktów odcinkowego pomiaru prędkości w Polsce jest dostępna na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

Czy oznakowanie miejsca odcinkowego pomiaru prędkości jest wymagane prawem?

Tak, oznakowanie miejsca odcinkowego pomiaru prędkości jest wymagane prawem. Zgodnie z przepisami, miejsce odcinkowego pomiaru prędkości musi być oznakowane znakiem D-51b „Kontrola prędkości” oraz tablicą informacyjną o systemie odcinkowego pomiaru prędkości.

Udostępnij
Zostaw komentarz
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments