Regulamin

§ 1 REGULAMIN NOTOMOTO.PL

1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem http://notomoto.pl.
2. Zaakceptowanie regulaminu http://notomoto.pl jest niezbędna, aby użytkownik mógł korzystać z serwisu darmowych ogłoszeń motoryzacyjnych.
3. Rejestracja w serwisie ogłoszeniowym jest darmowa.
4. Każdy użytkownik może publikować ogłoszenia dot. kupna i sprzedaży, oraz dodawać firmę do katalogu.
5. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu ogłoszeń motoryzacyjnych http://notomoto.pl do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
6. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bądź użytkownika bez podania przyczyn.
7.Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania http://notomoto.pl należy kierować na adres: kontakt (małpa) notomoto.pl

§ 2  DEFINICJE

Serwis ogłoszeń motoryzacyjnych - miejsce w którym użytkownicy mogą publikować, przeglądać ogłoszenia motoryzacyjne, a także dodawać oraz przeglądać firmy poprzez Katalog firm. 
Administrator – Le Barone Jarosław Kość, adres siedziby: ul. Jasna 72/7, Jastrzebie-Zdrój. REGON: 243342229, NIP: 8942673571
Użytkownik – osoba, odwiedzający serwis ogłoszeń motoryzacyjnych http://notomoto.pl.
Niezarejestrowany Użytkownik - Internauta, odwiedzający serwis ogłoszeń motoryzacyjnych, który nie dokonał rejestracji na portalu.
Ogłoszenie - wpis użytkownika dot. sprzedaży pojazdów samochodowych.
Katalog firm - miejsce w którym firmy mogą opublikować swoją ofertę.
 
§ 3  INFORMACJE OGÓLNE

1. Serwis ogłoszeń http://notomoto.pl zarejestrowany został i jest czynny pod e-adresem http://notomoto.pl
2. Serwis ogłoszeń udostępniany jest na warunkach określonych w regulaminie.
3. Zasoby serwisu ogłoszeń: nazwa, koncepcja graficzna i inne podlegają ochronie prawnej.
 
§ 4 UŻYTKOWNICY

1. Użytkownikiem serwisu ogłoszeń może być osoba fizyczna, która skończyła 18 rok życia bądź niepełnoletnia za zgodą rodziców lub opiekunów  a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Użytkownik przy rejestracji ma obowiązek zaakceptować treść regulaminu.
3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili prosić o zmianę lub usunięcia jego danych z bazy danych.
4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

 • a. Dane wykorzystywana są do administrowania strony oraz do działań marketingowych.
 • b. Dane nigdy nie będą przekazywane osobą trzecim.
 • c. Usunięcie lub zablokowanie konta użytkownika na żądanie, oznacza brak dostępu do części z logowaniem
5. Poczas korzystania z serwisu ogłoszeń w systemie Użytkownika umieszczane są pliki cookies.
6. Korzystanie z serwisu ogłoszeń musi być zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, normami społecznymi
7. Użytkownicy oświadcza, iż mają uprawnienia do materiałów publikowanych w serwisie.
 
§  5 OGŁOSZENIE

1. Ogłoszenie w serwisie mogą dotyczyć sprzedaży:
 • Samochodów osobowych
 • Motocykli i quadów
 • Pojazdów Dostawczych
 • Pojazdów ciężarowych
 • Maszyn budowlanych
 • Maszyn rolniczych
2. Ogłoszenia są aktualnie bezpłatne.
3. Ogłoszenie może być ważne przez 14, 30 dni.
4. W ogłoszeniu możemy wstawić cenę ostateczną bądź do negocjacji.
5. W przypadku zatwierdzenia ogłoszenia internauta musi zaakceptować regulamin oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie nowości z serwisu za pomocą wiadomości e-mail.
 
§  6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

1. Serwis ogłoszeń motoryzacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.
2. Serwis ogłoszeń motoryzacyjnych w przypadku naruszenia zasad regulaminu przez Użytkowników uprawniony jest do usunięcia treści naruszających regulamin a także może zablokować konta danego Użytkownika.
3. Usuniętego konta nie można przywrócić.
 • Konto może być usunięte lub zablokowane bez podania przyczyny
4. W serwis ogłoszeń motoryzacyjnych można prezentować treści, które nie naruszają obyczajów, uczuć religijnych oraz prawa.
5. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń użytkowników.
 • Administracja portalu nie odpowiada za skutki działanie niezgodnego z prawem.
 • Administracja portalu nie odpowiada za ogłoszenia Użytkowników, wiadomości, komunikaty, naruszenia wynikające z udostępnienia haseł.
7. Serwis ogłoszeń motoryzacyjnych ma prawo do wyłączania projektu http://notomoto.pl oraz korekty lub edycji informacji wysłanych przez Użytkownika.
 • Serwis ogłoszeń motoryzacyjnych zastrzega sobie prawo do zamknięcia portalu bez uprzedniego powiadomienia.

§  7 REKLAMACJA

1. W kwestiach nieujętych w regulaminie czy spornych obowiązują przepisy KPC.
2. Dane kontaktowe portalu to kontakt e-mailowy: kontakt (małpa) notomoto.pl